Петта фаза на Мобилен Парламент

Општа цел: Придонес кон зголемена доверба во демократијата, преку подобрување на комуникацијата меѓу граѓаните, граѓанските групи, пратениците и локалната власт преку
View Details