Referendum 2018

МОСТ СО ПОВИК ЗА НАБЉУДУВАЧИ Во функција на спроведување транспарентен референдум, Граѓанската асоцијација МОСТ објавува дека започнаа активностите за набљудување
View Details

Центар за застапување

Општи податоци за проектот МОСТ верува дека „Активни граѓани за зајакнуваат демократијата“, токму поради тоа спроведува активности за и со

View Details