ПРВА ФАЗА НА МОБИЛЕН ПАРЛАМЕНТ (МАРТ – ЈУЛИ 2003)

Во првата фаза на Мобилен Парламент се одржаа 15 средби, на кои учествуваа вкупно 650 учесници136 невладини организации и 42 пратеници.

Средби од првата фаза на Мобилен Парламент се одржаа во

1.   Скопје 1 17 April 2003
2.   Прилеп 4 09 Mаy 2003
3.   Велес 3 19 May 2003
4.   Гевгелија 4 27 May 2003
5.   Куманово 2 30 May 2003
6.   Битола 5 05 June 2003
7.   Тетово 6 13 June 2003
8.   Кочани 3 20 June 2003
9.   Скопје 2 27 June 2003
10.   Струмица 4 30 June 2003
11.   Гостивар 6 08 July 2003
12.   Охрид 5 11 July 2003
13.   Штип 3 21 July 2003
14.   Кавадарци 4 28 July 2003
15.   Прилеп 4 29 July 2003