ВТОРА ФАЗА НА МОБИЛЕН ПАРЛАМЕНТ (НОЕМВРИ 2003 – МАРТ 2004)

Втора фаза на Мобилен Парламент:

Досегашни одржани средби:

град-општина изб. единица дата
1 Крива Паланка 3 01 декември 2003
2 Скопје 2 18 декември 2003
3 Бистрица 5 22 декември 2003
4 Миравци 4 24 декември 2003
5 Радовиш 4 26 јануари 2004
6 Тетово 6 09 февруари 2004
7 Гостивар 6 09 февруари 2004
8 Струмица 4 16 февруари 2004
9 Скопје1 1 19 февруари 2004
10 Неготино 3 23 февруари 2004
11 Струга 5 23 февруари 2004