Годишен извештај 2017

Граѓанската асоцијација МОСТ го објави годишниот извештај за работата во 2017 година.