Финансирање на политички партии

,

Тркалезни маси на тема: “Закон за финансирање на политички партии”

Цел 
Потребата за еднаква можност за претставување на партиите на политичката сцена, само по себе наметна потреба за донесување Закон за финансирање на политички партии.

Со донесувањето на Закон за финансирање на политички партии ќе се допринесе за намалување на можностите политичките партии да се финансираат на нелегален начин, а со самото тоа ќе се придонесе избраните претставници да одговараат на желбите и потребите на граѓаните, а не на своите финансиски поддржувачи.

Дискусијата по нацрт-законот за финансирање на политичките партии беше одржана на неколку тркалезни маси што на 13 и 14ноември 2003 година се одржаа во Охрид, во организација на МОСТ, Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и Канцеларијата на Советот на Европа во Скопје.

Експертите, претставниците на Министерството за правда и за финансии, претставниците на политичките партии и на граѓанските организации ги искажаа своите мислења и препораки, и усвоија заклучоци кои беа инкорпорирани во законот, пред тој да биде поднесен до Собранието на РМ.

Овој закон стапи во сила во октомври 2004.