Raporti i pestë nga Indeksi i Përgjegjësisë, Transparencës dhe Produktivitetit të Kuvendit të RM (01.01.2018 – 31.03.2018)

Në kuadër të projektit „Qytetarë të përfshirë për një Kuvend të përgjegjshëm dhe transparent“ Asociacioni qytetar MOST e publikoi raportin e pestë nga vëzhgimi i punës së Kuvendit të RM-së që përmban të dhëna për punën e Kuvendit në periudhën 1 janar – 31 mars të vitit 2018.