Петти Извештај од Индексот на продуктивност на Собранието на РМ (01.01.2018-31.03.2018)

Во рамките на проектот на „Вклучени граѓани за одговорно и транспарентно Собрание“ Граѓанската асоцијација МОСТ го објави петтиот извештај од набљудувањето на работата на Собранието на РМ. Содржи податоци за работата Собранието во периодот 1 јануари – 31 март 2018 година.