Raporti Vjetor për vitin:

30.04.2018
Asociacioni qytetar MOST e publikoi Raportin vjetor për vitin 2017.

Në kuvendin vjetor të Asociacionit qytetar MOST i mbajtur më 09.5.2016 u miratua raporti narrativ dhe financiar për punën e MOST në vitin 2015. Në kuadër të seancës, anëtarët e Kuvendit gjithashtu u informuan edhe për projektet dhe aktivitetet e planifikuara për vitin 2016. Kësaj séance I parapriu edhe seanca e bordit udhëheqës të cilët e miratuan raportin vjetor për vitin 2015 për punën e MOST.

Në kuvendin vjetor të Asociacionit qytetar MOST u miratuan raporti narrativ dhe financiar për punën e MOST në vitin 2013. Në kuadër të seancës, anëtarët e Kuvendit poashtu u informuan  edhe për projektet dhe aktivitetet e planifikuara për vitin 2014.

 

Në kuvendin vjetor të Asociacionit qytetar MOST u miratuan raporti narrativ dhe financiar për punën e MOST në vitin 2016. Në kuadër të seancës, anëtarët e Kuvendit poashtu u informuan  edhe për projektet dhe aktivitetet e planifikuara për vitin 2017.

Në kuvendin vjetor të Asociacionit qytetar MOST u miratuan raporti narrativ dhe financiar për punën e MOST në vitin 2014. Në kuadër të seancës, anëtarët e Kuvendit poashtu u informuan  edhe për projektet dhe aktivitetet e planifikuara për vitin 2015.

Më datë 29.04.2013 u mbajt Kuvendi vjetor i Asociacionit qytetar MOST në të cilin u miratuan raporti narativ dhe financiar për punën e MOST-it në vitin 2012, si dhe Rregullorja për punën e Kuvendit. Në kuadër të seancës anëtarët e Kuvendit gjithashtu u informuan edhe për projektet dhe aktivitetet e planifikuara në vitin 2013.

Asociacioni qytetar MOST, sot (30.04.2012), e mbajti Kuvendin e vet vjetor. Në Kuvend ishin të miratuar raporti narativ dhe financiar për punën e Asociacionit qytetar MOST për vitin 2011, si dhe Plani strategjik për periudhën 2012-2015. Në kuadër të seancës u prezantua edhe puna e Këshillit drejtues për vitin 2011.

 

Asociacioni qytetar MOST e publikoi Raportin vjetor për vitin 2010.