ИЗБОРИ 2019

 

ПРЕЛИМИНАРНА ИЗЈАВА

06.05.2019, Скопје

 

ВТОРИОТ КРУГ ОД ИЗБОРИТЕ ПОМИНА

ВО ФЕР И ДЕМОКРАТСКА АТМОСФЕРА

Прелиминарната оценка на Граѓанската асоцијација МОСТ е дека и во вториот круг од изборите граѓаните, овој пат во поголем број, слободно излегоа да го дадат својот глас, а гласањето се спроведе во фер и демократска атмосфера. Во текот на изборниот ден беа забележани само неколку изолирани случаи на неправилности кои не влијаеја на квалитетот на изборниот процес.

Мисија.

МОСТ работи на поттик на граѓаните и нивно мобилизирање да ги користат своите права со цел зајакнување на демократската култура во Македонија, зголемување на демократскиот капацитет на граѓанските организации, институции и политички актери, преку создавање на одржливи партнерства.

maxresdefault
unspecified
038_IMG_6037
democracy-concept

Проекти.

Тековни проекти

Повеќе информации за ТЕКОВНИ Проекти

Реализирани проекти

Повеќе информации за РЕАЛИЗИРАНИ Проекти

2,846

Вклучени Граѓани

17

Реализирани Проекти

15

Набљудувани избори