Мисија.

МОСТ работи на поттик на граѓаните и нивно мобилизирање да ги користат своите права со цел зајакнување на демократската култура во Македонија, зголемување на демократскиот капацитет на граѓанските организации, институции и политички актери, преку создавање на одржливи партнерства.

maxresdefault
unspecified
038_IMG_6037
democracy-concept

Проекти.

Тековни проекти

Повеќе информации за ТЕКОВНИ Проекти

Реализирани проекти

Повеќе информации за РЕАЛИЗИРАНИ Проекти

2,846

Вклучени Граѓани

17

Реализирани Проекти

15

Набљудувани избори