Мобилен Парламент
Мобилен Парламент (4)

Општи податоци за проектот
Демократијата како процес, сама по себе претставува владеење на мнозинството од народот и таа најдобро функционира кога граѓаните се информирани и вклучени во процесите на донесување одлуки.

Основната функција на пратениците, застапување и претставување на интересите на граѓаните, преку донесување на закони кои ќе ги отсликуваат нивните потреби, како да беше подзаборавена.

МОСТ реши да им помогне на граѓаните да се доближат до своите избраници во законодавниот дом, да воспостави начини на меѓусебна комуникација и да ги поттикне граѓаните да дадат свој придонес во решавањето на проблемите.

За таа цел, МОСТ, почна со реализација  на  проектот  “Мобилен Парламент“.

Цел на проектот
Целта на овој проект беше едукација на граѓаните за нивните права и обврски помеѓу два изборни циклуса, нивно вклучување во процесите на донесување одлуки, зголемување на одговорноста на народните избраници кон граѓаните и зајакнување на врската/ релацијата помеѓу пратениците и граѓаните.

Специфични цели

  • Зголемување на отчетноста и одговорноста на избраните претставници кон граѓаните;
  • Зголемување на улогата на граѓаните во процесот на донесување на одлуки  и подобрување на комуникацијата помеѓу граѓаните и пратениците;
  • Зголемување на свеста на граѓаните за нивните права и обврски во периодот помеѓу два изборни циклуси.


Период на имплементација
Април 2003 – Февруари 2008

Достигнувања

  • Организирани 93 средби со учество на повеќе од 3500 граѓани, 211 пратеници од 2 различни парламентарни состави и 48 претставници од единиците на локалната самоуправа;
  • Донесена одлука на Владата за изградба на патната мрежа Скопје - Порече (препорака од јавната средба одржана на 07.12.2007 година во Скопје)
  • Поднесени две измени и дополнувања на Буџетот на Р Македонија и поставено едно пратеничко прашање во однос на свлечилиштето Рамина како препорака од јавната средба во  Велес (25.12.2006);
  • Поставено пратеничко прашање до Владата врз основа на јавната средба одржана во Радовиш(23.07.2007). Исто така донесена е одлука од страна на Владата да одвои средства за реконструкција на училиштето кое беше една од темите на јавната средба;
  • Поднесени  две измените на Буџетот на Р Македонија со цел да се поддржи изготвувањето  на генералните и деталните урбанистички планови за Крива Паланка и Коридорот 8. На истата тема поднесени се и три пратенички прашања од страна на пратеникот Благородна Цветковска како резултат од јавната средба одржана во Крива Паланка (14.12.2007);
  • Поднесени две измени и дополнувања на Буџетот на Р Македонија со цел решавање на инфраструктурните проблеми/ патот во Гази Баба-ИЕ Скопје 2 (изградба на пешачка и велосипедски патеки на главниот пат).

Клучно достигнување  на проектот беше постигнувањето на  целосна одржливост и институционализација. Во 2007 година Собранието на РМ формираше постојани канцеларии на пратениците  за контакт со граѓаните.


Овој проект беше финансиски подржан од  Канадската Агенција за Меѓународен развој, Балканскиот Фонд за Демократија, од Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој (УСАИД) преку Институтот за трајни заедници (ИТЗ) и Амбасадата за Кралството на Холандија

22.Јан.2008 Written by

Одржани средби

 

 

град/општина

изборна единица

датум

  весник
1 Скопје 2 2 02.11.2006  
2 Битола 5 18.11.2006  
3 Куманово 2 06.12.2006  
4 Скопје 1 1 07.12.2006  
5 Гостивар 6 08.12.2006  
6 Тетово 6 21.12.2006  

7 Струга 5 23.12.2006  
8 Велес 3 25.12.2006  
9 Радовиш 4 27.01.2007  

10 Охид 5 11.02.2007  
11 Кичево 5 23.02.2007  
12 Скопје1 1 05.03.2007  
13 Демир Хисар 5 18.04.2007  
14 Струмица 4 03.05.2007  
15 Скопје 2 2 17.05.2007  
16 Ресен 5 18.05.2007  
17 Скопје 1 1 06.06.2007  
18 Штип 3 15.06.2007  
19 Тетово 6 18.06.2007  
20 Росоман 4 28.06.2007  
21 Сопиште 1 04.10.2007  
22Охрид 5 20.10.2007  
23Кочани 3 31.10.2007  
24Другово 5 05.11.2007  
25Битола 5 14.11.2007  
26Гази Баба 2 03.12.2007  
27Кавадарци 4 06.12.2007  
28Тетово 6 10.12.2007  
29Крива Паланка 3 14.12.2007  
30Прилеп 4 22.01.2007  
31Битола 5 25.01.2007  
32Велес 3 01.02.2008  
33 Струмица 4 08.02.2008  
34 Радовиш 4 13.02.2008  
35 Охрид 5 16.02.2008  
36 Крива Паланка 3 20.02.2008  
37 Демир Хисар 5 22.02.2008  
38 Кичево 5 25.02.2008  
39 Росоман 4 26.02.2008  
40 Куманово 2 29.02.2008  
22.Јан.2008 Written by
Одржани средби:
град / општина

изборна единица

датум

весник

Скопје 1 31.10.2005
Радовиш 4 11.11.2005
Кичево 5 22.11.2005
Тетово 6 30.11.2005
Штип 3 03.12.2005
Куманово 2 05.12.2005
Струмица 4

16.12.2005

Велес 3 16.01.2006
Гостивар 6 25.01.2006
Скопје 2 2 01.02.2006
Кавадарци 4 06.02.2006
Битола 5 15.02.2006
Делчево 3 24.02.2006
Скопје 1 1 01.03.2006
Прилеп 4 04.03.2006
Крива Паланка 3 10.03.2006
Гевгелија (Миравци) 4 11.03.2006
22.Јан.2008 Written by

Втора фаза на Мобилен Парламент:

 

Досегашни одржани средби:

 

 

град-општина

изб. единица

дата

1 Крива Паланка 3 01 декември 2003
2 Скопје 2 18 декември 2003
3 Бистрица 5 22 декември 2003
4 Миравци 4 24 декември 2003
5 Радовиш 4 26 јануари 2004
6 Тетово 6 09 февруари 2004
7 Гостивар 6 09 февруари 2004
8 Струмица 4 16 февруари 2004
9 Скопје1 1 19 февруари 2004
10 Неготино 3 23 февруари 2004
11 Струга 5 23 февруари 2004
22.Јан.2008 Written by

Во првата фаза на Мобилен Парламент се одржаа 15 средби, на кои учествуваа вкупно 650 учесници, 136 невладини организации и 42 пратеници.

 

Средби од првата фаза на Мобилен Парламент се одржаа во

 

1.   Скопје 1 17 April 2003
2.   Прилеп 4 09 Mаy 2003
3.   Велес 3 19 May 2003
4.   Гевгелија 4 27 May 2003
5.   Куманово 2 30 May 2003
6.   Битола 5 05 June 2003
7.   Тетово 6 13 June 2003
8.   Кочани 3 20 June 2003
9.   Скопје 2 27 June 2003
10.   Струмица 4 30 June 2003
11.   Гостивар 6 08 July 2003
12.   Охрид 5 11 July 2003
13.   Штип 3 21 July 2003
14.   Кавадарци 4 28 July 2003
15.   Прилеп 4 29 July 2003

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction