Parliamentary Elections 2016

Parliamentary Elections 2016

Име на проектот: Домашно набљудување на предвремените парламентарни избори 2016

Цел на проектот: Придонес кон транспарентен изборен процес, преку непартиско набљудување на сите сегменти од изборите.

Специфични цели на проектот:

• Да обезбеди учество на граѓаните во процесот на непартиско набљудување на изборите;

• Да ja подигне свеста кај граѓаните за проверка на податоците во Избирачкиот список и заштитата на избирачкото право.

• Да осигура почитување на: Изборниот законик и поврзаните закони и процедури, човековите права и постапката на спроведување на гласањето на избирачките места.

Проектни активности:

• Собирање и обработка на податоците од проверката на граѓаните во Избирачкиот список во подрачните единици на Државната изборна комисија (во периодот додека Избирачкиот список е на јавен увид);

• Спроведување на кампања за проверка на податоците во Избирачкиот список, заштитата на правото на глас и слободата на определување;

• Набљудување на предизборниот период (активностите на политичките партии, државните и јавните институции на централно и локално ниво, единиците на локалната самоуправа и др.);

• Набљудување на работата на изборната администрација (Државната изборна комисија, општинските изборни комисии, избирачките одбори);

• Набљудување на изборната кампања;

• Регрутирање и обука на волонтери за домашно набљудување на изборите;

• Набљудување на предвременото гласање на болните и немоќни лица, внатрешно раселените лица, лицата во затвор или (куќен) притвор и лицата кои гласат во странство;

• Набљудување на денот на гласање (набљудувачи на избирачките места, мобилни тимови, ПВТ набљудувачи и набљудувачи во ОИК и ДИК);

• Набљудување на постизборниот период;

• Анализирање на извештаите и информирање на јавноста.

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction