Транспарентност и одговорност на Собранието

Вклучување на граѓаните во обезбедување транспарентност и одговорност на Собранието

Период на спроведување: Јули 2016 – Март 2018

Донатор: Британска амбасада во Скопје

Цел на проектот: Да се зголеми притисокот на јавноста за подобрување на работата на Собранието и засегнатите страни преку вклучување на граѓаните во информирана дебата за изборните реформи и улогата на Собранието.  

Проектот ќе се фокусира на  2 приоритета: 

1. Придонес кон реформите на изборното законодавство – поддршка на спроведувањето на препораките за итните приоритети за реформи на изборното законодавство, наведени во Извештајот на Прибе, со цел да се зголеми транспарентноста и да се врати довербата на граѓаните во изборниот процес.

2. Набљудување на работата на Собранието –објавување на извештаи за работата и надлежностите на Собранието преку набљудување на: пленарните седници, работата на пратениците, седниците на собраниските комисии, учеството на граѓанските организации во процесот на донесување одлуки. Овие редовни извештаи ќе ја информираат јавноста, медиумите и граѓанските организации за работата на пратениците за кои тие го дале својот глас, и за начинот на кој Собранието ја извршува својата со улога регулирана со Уставот на РМ. Вклучувањето на сите засегнати страни и на претставници на релевантни домашни и странски институции ќе обезбеди општа вклученост во развивањето на препораките за подобрување на Индексот на продуктивност на Собранието на Република Македонија. 

Главни активности:

1. Придонес кон реформите на изборното законодавство

• Набљудување на проверката на Избирачкиот список 

• Учество во/ набљудување на работната група за прочистување на Избирачкиот список.

• Подготовка на студии со конкретни мерки и препораки

2. Набљудување на работата на Собранието

• Набљудување на работата на пратениците

• Набљудување на собраниските комисии

• Набљудување и оценка на квалитетот на донесените закони

• Објавување на Индексот на продуктивност на Собранието на Република Македонија

• Вклучување/ информирање на граѓаните

• Подготовка на студии со конкретни мерки и препораки 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction