Мониторинг на канцелариите за комуникација на пратениците со граѓаните

Набљудување на работата на Канцелариите за контакт на пратениците со граѓаните

Општи податоци за проектот
Проектот беше развиен за да создаде систем за формално и систематско набљудување на Канцелариите за контакт, со намера да се зголеми квалитетот на услугите кои ги нудат Канцелариите, како и фреквенцијата на комуникација меѓу граѓаните и пратениците. Канцелариите за контакт со граѓани беа отворени со цел да им дадат можност на граѓаните да соработуваат и комуницираат почесто со своите избрани претставници. Овие канцеларии требаа да бидат на највисоко ниво на изведба со цел да се промени перцепцијата на граѓаните за пратениците и Собранието на РМ. Информациите за работата на Канцелариите за контакт беа прибирани преку телефонски интервјуа и теренски истражувања со граѓаните.

Клучни цели на проектот

  • Да го зголеми нивото на ефикасност на Канцелариите и асистентите во нив, со цел да се подобри јавната перцепција за пратениците и Собранието на РМ;
  • Да се следи исходот од случаите во кои граѓаните им се обратиле со барање на пратениците;
  • Да си измери видливоста на Канцелариите и фреквенцијата на комуницирање помеѓу пратениците и граѓаните.

Период за имплементација
Ноември 2007 – Октомври 2009

Достигнувања

  • Зголемен број на средби помеѓу граѓаните и пратениците;
  • Зголемен број на граѓани кои ги користат услугите на Канцелариите;
  • Зголемен број на пратенички прашање по барања на граѓаните.

Овој проект беше финансиски подржан од Швајцарската канцеларија за соработка во Македонија

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction