ИЗБОРИ 2019

 

ПРЕЛИМИНАРНА ИЗЈАВА

22.04.2019, Скопје

 

ПРВИОТ КРУГ ОД ИЗБОРИТЕ ПОМИНА

ВО ФЕР И ДЕМОКРАТСКА АТМОСФЕРА

Прелиминарната оценка на Граѓанската асоцијација МОСТ е дека првиот круг од изборите помина во фер и демократска атмосфера. Граѓаните повторно учествуваа во изборен процес во кој слободно можеа да ја изразат својата волја. Во текот на изборниот ден беа забележани само неколку изолирани случаи на неправилности кои не влијаеја на квалитетот на изборниот процес и на кои имаше соодветна реакција од надлежните органи.

Мисија.

МОСТ работи на поттик на граѓаните и нивно мобилизирање да ги користат своите права со цел зајакнување на демократската култура во Македонија, зголемување на демократскиот капацитет на граѓанските организации, институции и политички актери, преку создавање на одржливи партнерства.

maxresdefault
unspecified
038_IMG_6037
democracy-concept

Проекти.

Тековни проекти

Повеќе информации за ТЕКОВНИ Проекти

Реализирани проекти

Повеќе информации за РЕАЛИЗИРАНИ Проекти

2,846

Вклучени Граѓани

17

Реализирани Проекти

15

Набљудувани избори