Нашата Мисија

МОСТ работи на поттик на граѓаните и нивно мобилизирање да ги користат своите права со цел зајакнување на демократската култура во Македонија, зголемување на демократскиот капацитет на граѓанските организации, институции и политички актери, преку создавање на одржливи партнерства.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Најнови Информации

Инфо центарот за евроатлантски интеграции има за цел да го пополни недостатокот на информации за предностите и евентуалните слабости од членството во НАТО

НАЈНОВИ ВЕСТИ

Целта на проектот “Вклучени граѓани за одговорно и транспарентно Собрание” е подобрување на работата на Собранието

НАЈНОВИ ВЕСТИ

    Годишни извештаи

    Проекти