Misioni Ynë MOST

MOST punon në nxitjen e qytetarëve dhe mobilizimin e tyre që të përdorin të drejtat e tyre me qëllim të përforcimit të kulturës demokratike në Maqedoni, rritje të kapacitetit demokratik të organizatave qytetare, institucioneve dhe aktorëve politik, nëpërmjet krijimit të partneriteteve të qëndrueshme.

MËSO MË SHUMË

Informatat më të rreja

Инфо центарот за евроатлантски интеграции има за цел да го пополни недостатокот на информации за предностите и евентуалните слабости од членството во НАТО

LAJMET MË TË RREJA

Целта на проектот “Вклучени граѓани за одговорно и транспарентно Собрание” е подобрување на работата на Собранието

LAJMET MË TË RREJA

    RAPORTE VJETORE

    PROJEKTE