Домашно набљудување

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ora 00:45

By July 15, 2020 No Comments

ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME PARLAMENTARE

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ora 00:45

15.07.2020, Shkup

 

Asociacioni qytetar MOST e vëzhgoi votimin e sotëm me 900 vëzhgues. Në 696 vendvotime, të zgjedhura sipas një shembulli të rastësishëm dhe reprezentativ, do të vendosen po aq vëzhgues, me çka u mbuluan 20% të vendvotimeve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe 20% i vendvotimeve në kuadër të çdo njësie zgjedhore.

Sipas të dhënave të fituara nga PVT programi (numërim paralel të votave), e cila paraqet metodë shkencore matematiko-statistikore, dalja e votuesve sipas njësive zgjedhore është si në vijim:

NJZ 1 – 53,42%

NJZ 2 – 49,53%

NJZ 3 – 57,76%

NJZ 4 – 61,85%

NJZ 5 – 51,13%

NJZ 6 – 40,84%

Sa i përket rezultateve të zgjedhjeve, për shkak të rezultateve të përafërta dhe margjinës së gabimit të cilën shembulli PVT e prodhon, MOST nuk është në gjendje të projektojë shpërndarjen e mandateve sipas njësive zgjedhore. Sipas të dhënave të përpunuara nga shembulli PVT, rezultatet sipas njësive zgjedhore janë si në vijim:

Njësia zgjedhore 1 – margjina maksimale e gabimit 2%

PDSH – 0,85%

Partia politike Demokratët – 0,1%

Koalicioni Mundemi– 33,81%

E majta – 7,32%

Aleanca për shqiptarët dhe Alternativa – 9,31%

Zëri i Maqedonisë – 0,51%

Unioni demokratik qytetar –UDQ – 0,38%

Integra – 1,37%

BDI – 11,99%

USD Shkup – 0,5%

Maqedonia Unike – 0,24%

MORO – Partia Punëtore – 0,35%

Koalicioni VMRO-DPMNE – 32,48%

Partia jote – 0,8%

 

Njësia zgjedhore 2 – margjina maksimale e gabimit 1,9%

PDSH – 1,13%

Partia politike Demokratët – 0,15%

Koalicioni Mundemi – 32,8%

E majta – 3,73%

Aleanca për shqiptarët dhe Alternativa – 13,48%

Zëri i Maqedonisë – 0,29%

Unioni demokratik qytetar –UDQ – 0,24%

Integra – 1,53%

BDI – 14,03%

USD Shkup – 0,29%

Maqedonia Unike – 0,3%

MORO – Partia punëtore – 0,28%

Partia popullore e Romëve– 0,73%

Koalicioni VMRO-DPMNE – 30,74%

Partia jote – 0,28%

 

Njësia zgjedhore 3  – margjina maksimale e gabimit 1,4%

PDSH – 0,15%

Partia politike Demokratët – 0,2%

Koalicioni Mundemi – 42,67%

E majta – 4,55%

Aleanca për shqiptarët dhe Alternativa – 0,78%

Zëri i Maqedonisë – 0,31%

Unioni demokratik qytetar – UDQ – 0,96%

Integra – 1,7%

BDI – 2,44%

USD Shkup – 0,29%

Maqedonia Unike – 0,31%

MORO – Partia Punëtore – 0,52%

Koalicioni VMRO-DPMNE – 45,12%

 

Njësia zgjedhore 4 – margjina maksimale e gabimit 1%

Partia politike Demokratët – 0,23%

Koalicioni Mundemi – 46,37%

E majta – 4,15%

Aleanca për shqiptarët dhe Alternativa – 0,15%

Zëri i Maqedonisë – 0,35%

Unioni demokratik qytetar – UDQ – 0,24%

Integra – 1,58%

BDI – 0,31%

USD Shkup – 0,32%

Maqedonia Unike – 0,43%

MORO – Partia punëtore – 0,44%

Koalicioni VMRO-DPMNE – 45,43%

 

Njësia zgjedhore 5 –  margjina maksimale e gabimit 2%

PDSH – 0,55%

Partia politike Demokratët – 0,33%

Koalicioni Mundemi – 36,15%

E majta – 3,13%

Aleanca për shqiptarët dhe Alternativa – 7,1%

Zëri i Maqedonisë – 0,25%

Unioni demokratik qytetar – UDQ – 0,43%

Integra – 1,15%

BDI – 13,85%

USD Shkup – 0,28%

Maqedonia Unike – 0,2%

MORO – Partia Punëtore – 0,3%

Koalicioni VMRO-DPMNE – 36,12%

Partia jote – 0,18%

 

Njësia zgjedhore 6 – margjina maksimale e gabimit 1,6%

PDSH – 7,64%

Partia politike Demokratët – 0,17%

Koalicioni Mundemi – 20,26%

E majta – 1,53%

Aleanca për shqiptarët dhe Alternativa – 26,21%

Integra – 0,44%

BDI – 29,74%

Maqedonia Unike – 0,29%

MORO – Partia Punëtore – 0,21%

Koalicioni VMRO-DPMNE – 13,53%

# # # # #

Projekti „Vëzhgim vendas i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare 2020“ mbështetet nga: Ambasada Britanike Shkup, Ambasada e Mbretërisë së Holandës dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Qëndrimet në këtë komunikatë për shtyp janë përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyrojnë domosdosshmërisht qëndrimet e mbështetësve të projektit.

Për informacione plotësuese: Asociacioni qytetar MOST tel. 02/ 30 99 384

 

 

Leave a Reply