Домашно набљудување

KOMUNIKATË PËR MEDIA– ora 11:00

By July 15, 2020 No Comments

 

ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020

 

KOMUNIKATË PËR MEDIA– ora 11:00

15.07.2020, Shkup

 

Sipas informacioneve të verifikuara, të fituara nga vëzhguesit dhe zyrat rajonale të MOST, në vendvotimet e mbuluara nga vëzhgues të MOST nuk ka parregullsi, ndërsa votimi po zhvillohet sigurtë, duke i respektuar protokollet shëndetësore.

Sipas të dhënave të fituara nga PVT programi (numërim paralel të votave), e cila paraqet metodë shkencore matematiko-statistikore, dalja e votuesve sipas njësive zgjedhore është si në vijim:

NJZ 1 – deri në ora 9 – 8,37%, deri në ora 10 – 12,55%

NJZ 2 – deri në ora 9 – 6,80%, deri në ora 10 – 10,55%

NJZ 3 – deri në ora 9 – 8,66%, deri në ora 10 – 13,68%

NJZ 4 – deri në ora 9 – 7,82%, deri në ora 10 – 12,85%

NJZ 5 – deri në ora 9 – 6,63%, deri në ora 10 – 10,99%

NJZ 6 – deri në ora 9 – 3,41%, deri në ora 10 – 5,56%

Konferenca e radhës për shtyp do të mbahet në ora 15:00.

# # # # #

Projekti „Vëzhgim vendas i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare 2020“ mbështetet nga: Ambasada Britanike Shkup, Ambasada e Mbretërisë së Holandës dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Qëndrimet në këtë komunikatë për shtyp janë përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyrojnë domosdosshmërisht qëndrimet e mbështetësve të projektit.

Për informacione plotësuese: Asociacioni qytetar MOST tel. 02/ 30 99 384

Leave a Reply