Домашно набљудување

KOMUNIKATË PËR MEDIA– ora 15:00

By July 15, 2020 No Comments

 ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020

KOMUNIKATË PËR MEDIA– ora 15:00

15.07.2020, Shkup

 

Sipas informacioneve të verifikuara, të fituara nga vëzhguesit dhe zyrat rajonale të MOST, në vendvotimet e mbuluara nga vëzhgues të MOST nuk janë vërejtur parregullsi.

Sipas të dhënave të fituara nga PVT programi (numërim paralel të votave), e cila paraqet metodë shkencore matematiko-statistikore, dalja e votuesve sipas njësive zgjedhore është si në vijim:

NJZ 1 – deri në orën 11 – 17,62%, deri në orën 12 – 22,82%, deri në orën 13 – 27,58%, deri në orën 14 – 32,02%

NJZ 2 – deri në orën 11 – 15,09%, deri në orën 12 – 19,79%, deri në orën 13 – 24,00%, deri në orën 14 – 27,79%

NJZ 3 – deri në orën 11 – 19,41%, deri në orën 12 – 24,78%, deri në orën 13 – 29,41%, deri në orën 14 – 33,74%

NJZ 4 – deri në orën 11 – 18,74%, deri në orën 12 – 24,24%, deri në orën 13 – 29,16%, deri në orën 14 – 33,73%

NJZ 5 – deri në orën 11 – 15,81%, deri në orën 12 – 20,49%, deri në orën 13 – 24,98%, deri në orën 14 – 29,11%

NJZ 6 – deri në orën 11 – 8,97%, deri në orën 12 – 12,72%, deri në orën 13 – 16,62%, deri në orën 14 – 20,72%

Konferenca e radhës për shtyp do të mbahet në ora 19.

# # # # #

Projekti „Vëzhgim vendas i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare 2020“ mbështetet nga: Ambasada Britanike Shkup, Ambasada e Mbretërisë së Holandës dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Qëndrimet në këtë komunikatë për shtyp janë përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyrojnë domosdosshmërisht qëndrimet e mbështetësve të projektit.

Për informacione plotësuese: Asociacioni qytetar MOST tel. 02/ 30 99 384

Leave a Reply