ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ

МОСТ e водечки авторитет во Македонија во областа на набљудувањето на изборите.

Преку регрутирањето, обучувањето и распоредувањето на 30.000 граѓани МОСТ има набљудувано 8 изборни процеси на национално ниво, 4 изборни процеси на локално ниво и 3 референдуми.

Исто така, МОСТ е член на Европската мрежа на организации кои набљудуваат избори (ENEMO), при што моментално е на позицијата Генерален секретар. Околу 200 домашни набљудувачи на МОСТ имаат учествувано во повеќе од 20 меѓународни набљудувачки мисии организирани од ENEMO и ОБСЕ/ОДИХР.