FAZA E DYTË E PARLAMENTIT MOBIL (NËNTOR 2003 – MARS 2004)

Takimet e deritanishme të fazës së dytë

qyteti-komuna njësia zgjedhore data
1 Kriva Pallankë 3 01 dhjetor 2003
2 Shkup 2 18 dhjetor 2003
3 Bistricë 5 22 dhjetor 2003
4 Miravci 4 24 dhjetor 2003
5 Radovish 4 26 janar 2004
6 Tetovë 6 09 shkurt 2004
7 Gostivar 6 09 shkurt 2004
8 Strumicë 4 16 shkurt 2004
9 Shkup1 1 19 shkurt 2004
10 Negotinë 3 23 shkurt 2004
11 Strugë 5 23 shkurt 2004