Активни за Демократија

Основни податоци Проектот  Активни за Демократија, претставува продолжување на долгорочните напори за подигнување на свеста и зголемување на активизмот кај
View Details