ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020

Qëllimi i projektit: Kontribut drejt një procesi transparent zgjedhor, nëpërmjet vëzhgimit jopartiak të gjithë segmenteve të tij.

Qëllime specifike të projektit:

 • Të sigurojë pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e vëzhgimit jopartiak të zgjedhjeve;
 • Të rrisë vetëdijen e qytetarëve për të drejtat e tyre si votues;
 • Të sigurojë respektimin e Ligjit zgjedhor dhe legjislacionit zgjedhor, të drejtave njerëzore dhe procesin e zhvillimit të votimit në vendet votuese

Aktivitete projektuese:

 • Vendosja e rrjetit të MOST për realizimin e aktiviteteve projektuese
 • Brifing dhe debrifing me koordinatorët rajonalë
 • Vëzhgim të fushatës zgjedhore (aktivitetet e partive politike, institucioneve shtetërore dhe publike në nivel qendror dhe lokal, njësitë e qeverive lokale, etj).
 • Vëzhgim i punës të administratës zgjedhore (Komisionit zgjedhor shtetëror, komisionet komunale zgjedhore, bordet zgjedhore);
 • Regrutim dhe trajnim i vullnetarëve për vëzhgim vendas të zgjedhjeve;
 • Vëzhgim në ditën e votimit (vëzhgues në vendvotime, ekipe mobile dhe vëzhgues në KZK dhe KZSH);
 • Vëzhgim i periudhës pas votimit;
 • Informim i publikut për rezultatet e vëzhgimit të zgjedhjeve
 • Analizim të raporteve dhe lëshim të raportit final.

Në kornizë të projektit, MOST do të përfshijë 695 vendvotime në Republikën e Maqedonisë së Veriut përndryshe 20% nga numri i përgjithshëm i vendvotimeve. MOST gjithashtu në ditën e votimit do të ketë dhe 55 ekipe mobile në teritorin e RMV si dhe 80 vëzhgues të cilët do të vëzhgojnë punën e Komisioneve Zgjedhore Komunale.

Projekti „Vëzhgim vendas i zgjedhjeve parlamentare të parakohëshme 2020“ është i mbështetur nga: Ambasada Britanike Shkup, Ambasada e Mbretërisë së Holandës dhe Agjencioni Zvicran për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Informatat më të rreja:

July 17, 2020 in Домашно набљудување

DEKLARATË PRELIMINARE

ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020 DEKLARATË PRELIMINARE 17.07.2020, Shkup   ZGJEDHJET KALUAN NË NJË…
Read More
July 15, 2020 in Домашно набљудување

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ora 00:45

ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME PARLAMENTARE KOMUNIKATË PËR MEDIA – ora 00:45 15.07.2020, Shkup   Asociacioni…
Read More
July 15, 2020 in Домашно набљудување

KOMUNIKATË PËR MEDIA– ora 19:00

ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020 KOMUNIKATË PËR MEDIA– ora 19:00 15.07.2020, Shkup Sipas informacioneve…
Read More
July 15, 2020 in Домашно набљудување

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – 19:00 часот

ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2020 СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – 19:00 часот 15.07.2020, Скопје Според потврдените…
Read More